2.rész: Képzési szolgáltatások rövid módszertani ismertetése

tréning: A tréning egy olyan csoportos módszer, ahol a tanulási folyamat a csoportban való cselekvés, élmény, vagyis tapasztalati tanulás útján történik. A résztvevők kipróbálják magukat különböző helyzetekben, szituációkban, észlelik saját érzéseiket, majd ezeket megvitatják, elemzik másokkal, ezáltal viselkedésük egymásra gyakorolt hatásából képesek tanulni.

coaching: személyes hatékonyság fejlesztését célzó indirekt tanácsadási módszer, melynek a középpontjában valamilyen fejlesztendő cél, kompetencia áll.

előadás: frontális módszer, amelynek célja a gyors ismeretátadás. A főszerep az oktató, előadó kezében van, a hallgatók passzív megfigyelők.

mentoring: egy szervezeten belül elsősorban az új munkaerő beillesztését, betanítását szolgálja, mely hozzájárul a vállalat hatékonyságának növeléséhez, a munkaerő fejlesztéséhez, megtartásához, a jó munkahelyi közérzet kialakításához.

mediáció: nem közvetlen a felnőttképzéshez tartozó műfaj, de szervezetkben kiválóan alkalmazható az ellentétek, viták konfliktusmentes megoldásához.

szupervízió: nem közvetlen a felnőttképzéshez tartozó műfaj, de szervezetekben hivatott a szakmai személyiség fejlesztésére, továbbá témakörét képezi a kiégés, motiválatlanság, tanácstalanság megelőzése és kezelése.

tanácsadás: a tanácsadás több területen valósulhat meg, mely a coachinghoz hasonlóan hivatott a tanácskérő számára olyan megoldást felkínálni, melynek meghozatalához szükséges a megbízó fél megismerése, lehetőségek feltérképezése. A felnőttképzésen belül előforduló néhány tanácsadási téma: humánfejlesztési, oktatásmódszertani, képzési, pályaválasztási, pályakorrekciós, munkavállalási tanácsadás stb.

workshop: akár egy szervezet, vagy szakmai kör számára aktuális témára létrehozott munkacsoportban valósul meg, melynek tevékenysége egy adott kérdés vagy probléma interaktív elemzésére és megoldási javaslatok kidolgozására irányul. Általában kreatív technikákat felhasználva dolgozzák fel az adott témát. A témák lehetnek probléma vagy konfliktus megoldó, döntés előkészítő, koncepció, -vagy jövőkép alkotó.

2018-01-23T12:59:33+02:00