06_2_Részvételi_feltételek 2017-10-13T13:47:45+02:00

Részvételi Feltételek

Jelen Részvételi Feltételek minden, az AQUA Engine Kft.  által szervezett képzésre, szakmai rendezvényre érvényesek.

Kérjük, figyelmesen olvasd el az alábbiakat:

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:

A képzést, rendezvényt az AQUA Engine Mérnöki, Környezetvédelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatja (a továbbiakban: AQUA Engine Kft. vagy Szervező):

AQUA Engine Kft.

Székhelye: 6000 Kecskemét, Csabagyöngye utca 65. A. ép.

Adószám: 14326668-2-03

Cégjegyzékszám: 03-09-128295

Postacím és iroda: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 19. fszt. 2.

E-mail: aquaengine@aquaengine.hu

Kapcsolattartó: Torma Ferenc, +36203616882

 

Képzés, tréning, rendezvény helyszíne: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 19. fszt. 2. ( a helyszín egyes esetekben ettől eltérhet, melyről külön tájékoztatjuk a Jelentkezőt)

 

Jelentkezés, részvételi díj befizetése

 1. A képzésre, rendezvényre való jelentkezés az on-line regisztrációs felületen, automatikus rendszeren keresztül zajlik. A jelentkezés jelen Részvételi Feltételek elfogadásával válik véglegessé és fizetési kötelezettséget von maga után.
 2. Jelen Részvételi Feltételek elfogadásával a Jelentkező elfogadja a képzés, rendezvény részvételi díját és a vállalja a részvételi díj megfizetését. A résztvételi díj magában foglalja a képzés díját, a képzés, rendezvény catering-et, valamint a képzéshez, rendezvényhez a Szervező által biztosított segédanyagokat (képzés oktatási segédanyaga, rendezvény programleírása, stb). Amennyiben a rendezvény díjmentes, úgy a Jelentkezőnek díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.
 3. A Résztvételi Feltételek elfogadását követően rendszerünk automatikus üzenetet küld a Jelentkező által megadott e-mailcímre, amely tartalmazza a Jelentkező jelentkezés során megadott adatainak visszaigazolását, a jelen Résztvételi Felhívást és a képzés, rendezvény részvételi díjáról a Jelentkező által megadott számlázási adatokkal kiállított díjbekérőt. A díjbekérő tartalmazza a részvételi díj befizetésének határidejét.
 4. Jelentkező jelen Részvételi Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy az AQUA Engine Kft. képzésein, rendezvényein csak előzetes jelentkezés és a részvételi díj határidőben történő kiegyenlítése után vehet részt.

 

Jelentkezés módosítása, lemondás

 1. Amennyiben a Jelentkező nem tud részt venni a képzésen, rendezvényen, jelentkezését a megadott határidők figyelembevételével módosíthatja, illetve visszavonhatja (lemondás)
 2. Amennyiben a Jelentkező nem tud részt venni a képzésen, rendezvényen, jelentkezését módosíthatja és megjelölhet más személyt, aki helyette a képzésen, rendezvényen részt vehet. A Jelentkezőnek módosítási szándékát a képzés, rendezvény napját megelőző munkanap 12:00-ig írásban szükséges jeleznie az aquaengine@aquaengine.hu e-mail címen, megjelölve a Jelentkező helyett résztvevő személyt.
 3. Amennyiben a Jelentkező nem tud részt venni a képzésen, rendezvényen, jelentkezését módosíthatja, és megjelölheti a Szervező más képzését, rendezvényét, amelyre a már kifizetett részvételi díjat fel kívánja használni. A Jelentkezőnek módosítási szándékát a képzés, rendezvény napját megelőző 4. munkanap 12:00-ig írásban szükséges jeleznie az aquaengine@aquaengine.hu e-mail címen, megjelölve Szervező másik képzését, rendezvényét, amelyre a már kifizetett részvételi díjat fel kívánja használni. Amennyiben a megjelölt képzés, rendezvény díja meghaladja a módosítással érintett képzés, rendezvény díját, az AQUA Engine Kft. a különbözetre díjbekérőt küld ki a Jelentkező részére. A jelentkezés módosítása a különbözeti összeg megfizetésével válik véglegessé. Amennyiben a megjelölt képzés, rendezvény díja kevesebb, mint a módosítással érintett képzés, rendezvény díja, az AQUA Engine Kft. a részvételi díjak különbözetét visszatéríti a Jelentkező részére a jelentkezés módosítását követő munkanapon.
 4. Amennyiben a Jelentkező nem tud részt venni a képzésen, és maga helyett nem kíván megjelölni más résztvevő személyt, jelentkezését –a már kifizetett részvételi díj egészének (100%) visszatérítése mellett- lemondhatja a képzés, rendezvény napját megelőző 7. naptári nap végéig. Jelentkezőnek lemondási szándékát írásban szükséges jeleznie az aquaengine@aquaengine.hu e-mail címen.
 5. Jelentkező tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben nem tud részt venni a képzésen, és módosítási, illetve lemondási szándékát az 1)-4) pontokban megjelölt határidőt követően vagy egyáltalán nem jelzi írásban az aquaengine@aquaengine.hu e-mail címen, a Szervező a már kifizetett részvételi díj – 10%-ának költségátalányként történő levonása után- 90%-át téríti vissza a Jelentkező részére.
 6. Amennyiben résztvevő terembérleti szolgáltatást vesz igénybe, azt az alábbi egyedi, speciális előírások figyelembevételével teheti meg:A foglalás előtt a honlapon lévő NAPTÁR-ban tudja megnézni a foglaltságot. A foglalás a teremfoglalási űrlapon keresztül történik (a foglalásról minden esetben visszaigazolást küldünk, ha nem kapott e-mailt, kérjük, jelezze). Rendezvények esetén a foglalás a foglaló (mely a bérleti 50%-a) utalásával vagy bankkártyás kiegyenlítésével történik és annak számlánkon való megérkezésétől él, ekkor kerül be a foglalási naptárunkba. Feltételesen nem tudjuk a termet fenntartani.Az előleg foglalónak minősül, így azt nem áll módunkban visszatéríteni. A termet a vendégek 15 perccel a kezdés előtt foglalhatják el. Amennyiben szeretne étel bekészítést, azt a foglaláskor jelezze nekünk, ezt kiegészítő rendezvényszervezési/szolgáltatási számlával rendezzük. Lemondást csak rendezvény előtt egy héttel (hét nappal) korábban tudunk elfogadni, egy héten belüli lemondás esetén a teljes bérleti díjat kiszámlázzuk.Minimális foglalási idő: 3 óra. Hétvégén szombaton kizárólag 6 vagy 9 órás foglalást tudunk fogadni. Vasárnapokon zárva tartunk.

  Időtúllépés: a termet pontosan kérjük elhagyni, ennek elmulasztása esetén a megkezdett órát kénytelenek vagyunk kiszámlázni.

 

Képzés, rendezvény elhalasztása, elmaradása (törlése)

 1. Jelentkező jelen Részvételi Feltételek elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a képzésre jelentkezők száma nem éri el a honlapon előírt résztvevői létszám 90%-át (felfelé kerekítve), illetve amennyiben olyan előre nem látható, a Szervezőn kívül álló ok következik be, amely a képzés, rendezvény megtartását a meghirdetett időpontban lehetetlenné teszi, a Szervező a képzést, rendezvényt elhalasztja, amennyiben elhalasztása nem lehetséges, törli.
 2. Szervező a képzés, rendezvény elhalasztásáról, törléséről a Jelentkezőt haladéktalanul írásban, a Jelentkező által megadott e-mailcímen értesíti.
 3. A képzés, rendezvény elhalasztása esetén a Jelentkező jogosult a már kifizetett részvételi díj ellenében az új, módosított időpontra meghirdetett képzésen, rendezvényen részt venni. Amennyiben a Jelentkező a módosult időpontban nem tud vagy nem kíván részt venni a képzésen, rendezvényen, azt a módosult időpontról történő értesítést követő munkanapon írásban szükséges jeleznie az aquaengine@aquaengine.hu e-mail címen, amely esetben a Szervező a már kifizetett részvételi díj egészét (100%) visszatéríti a Jelentkező részére. A Jelentkező a visszatérített részvételi díj összegén felül a Szervezővel szemben további követelés érvényesítésére nem jogosult.
 4. A képzés, rendezvény törlése esetén a Szervező a Jelentkező részére a kifizetett részvételi díjat visszatéríti. A Jelentkező a visszatérített részvételi díj összegén felül a Szervezővel szemben további követelés érvényesítésére nem jogosult.

 

Egyéb feltételek

 1. Jelentkező a részvételi díjköteles képzésen, rendezvényen történő részvétele esetén a Szervező a képzésen, rendezvényen történő részvételről tanúsítványt állít ki a Jelentkező részére.
 2. Jelentkező jelen Részvételi Feltételek elfogadásával tudomásul veszi és vállalja, hogy a képzést, rendezvényt követően ügyfél elégedettség mérése céljából a Szervező által rendelkezésre bocsátott értékelési ívet kitölti.
 3. Jelentkező jelen Részvételi Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szervező saját céljára (különösen Szervező off-line és on-line kiadványaiba, honlapjára és Facebook oldalán történő felhasználásra) a képzésről, rendezvényről kép-, hang- és videófelvételt készíthet.
 4. Jelentkező jelen Részvételi Feltételek elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szervező panaszkezelési eljárásrenddel rendelkezik, amelyet a Jelentkező írásban, az aquaengine@aquaengine.hu e-mailcímen előterjesztett panasza esetén a Jelentkező rendelkezésére bocsát, és amelyben foglaltaknak megfelelően jár el a Jelentkező panaszának kezelése során.