08_Humanfejlesztes 2018-11-25T20:12:05+00:00

Humán fejlesztési szolgáltatások

Munkaerő megtartás, fejlesztés, fluktuáció csökkentés, lojalitásmenedzsment

 

JELENTKEZEM

Mai világunk ritmusát az egyre gyorsuló ütemű és egyre növekvő volumenű technológiai fejlődés határozza meg, mely hatékony alkalmazkodást követel minden piaci szereplőtől. A fejlettség, felszereltség ugyanakkor mit sem ér felkészült és adaptív munkaerő nélkül. Akik felismerik a humánfejlesztésben rejlő lehetőségeket, megértik, hogy legjobb hosszú távú befektetés a munkaerő, hiszen megfelelő környezetbe helyezve önmagában is képes a folyamatos megújulásra, fejlődésre, mely mindenképp előre visz. Humánfejlesztési szolgáltatásaink nem iparág specifikusak, mivel fejlesztési programjaink nem a folyamatokra, hanem a benne részt vevő egyénre, egyénekre koncentrálnak.

Minden vezető arra koncentrál, hogy megtalálja a helyes tervet. Értekezleteket tartanak, vitatkoznak, aggódnak, minden energiájukat “a helyes terv” kidolgozásába ölik. Pedig adott esetben valójában öt helyes terv van. Sokféle út vezet a sikerhez. Az igazi kérdés az, hogy miként veszed rá az embereket arra, hogy megtegyék mindazt, ami a terv sikeres megvalósításához szükséges. Ezen a ponton dől el, hogy nyersz vagy veszítesz. Az emberi tényező a legfontosabb.”(Henry Cloud)

Milyen problémák megoldásában segíthetnek önnek humánfejlesztési szolgáltatásaink

 • humánerőforrás potenciál (képességek, készségek) pontos feltérképezése, céljaihoz illeszkedő fejlesztési javaslatok kialakítása
 • munkaerő megtartás, fluktuáció csökkentés a lojalitásmenedzsment módszerével
 • belső képzési rendszer kialakítása a költséghatékony működés érdekében
 • felkészült, és motivált munkahelyi kollektíva kialakítása, az egyénekben és csapatban rejlő lehetőségek kiaknázásával
 • konfliktust okozó helyzetek feltárása, kommunikációs problémák megnyugtató kezelésének elsajátítása
 • mérhető, kontrollált munkavégzés és visszacsatolás kialakítása a fejlődés ütemének nyomonkövetésére és a teljesítménycélok pontos meghatározására
 • vezetői dilemmák feloldása, kiégés, túlterheltség, frusztráció csökkentése
 • szervezetre szabott kiválasztási szempontok a legjobb munkaerő felkutatása érdekében

 Humánfejlesztési és képzési igényfelmérés, humánfejlesztési javaslattétel

Célja az általános helyzetelemzést (vezetői, alkalmazotti elégedettséggel, kompetenciákkal) követő konzultációval egybekötött igényfelmérés, melynek kiértékelését követően elkészítjük a vállalatra vonatkozó problématérképet és egy újabb konzultáció keretében javaslatot teszünk a felmerült problémák, esetleges hiányosságok kezelésére, fejlesztésére. A javaslat tartalmazza azokat a humánfejlesztési irányokat, melyeket részben a munkavállalók és vezetők jeleztek, részben amelyet az IDEA Képzési Központ szakértője javasol.

Humánfejlesztési igényfelmérés csomagajánlatunk tartalmazza:

 • 1,5 órás konzultációt a cég vezetőjével, HR vezetőjével
 • vezetőknek és alkalmazottaknak szóló kérdőíves felmérést
 • 3 fő munkavállalóval készített interjút
 • a kitöltött kérdőívekből kinyert adatok leíró rövid elemzését
 • problématérképet
 • 1,5 órás szakmai konzultációt és a konkrét továbblépéshez humánfejlesztési javaslattételt

Amiben megoldást kínál Önnek a szolgáltatás:

 • képet kap a munkavállalói és vezetői igényekről, hiányosságokról, fejlesztendő területekről
 • humánfejlesztési irányok kijelölésében
 • dolgozók motiválásában
 • dolgozók képzésének, betanításának megtervezésében
 • fluktuációcsökkentés és lojalitásnövelés lehetséges eszközeiben
 • versenyelőnyhöz juttathatja cégét
 • munkavállalók megtartásához szükséges eszközök kijelölésében

Mentori rendszer kiépítése

Célja elsősorban az újonnan belépő dolgozók beillesztésének hatékony segítése, ezáltal a gyors betanulás biztosítása a munkakész dolgozó elérése érdekében. Az új munkaerő esetében az elsajátítandó ismereteken túl kiemelt szerepe van még a vállalat filozófiájának, értékeinek, szervezeti felépítésének célzott megismertetését is magában foglaló felkészítésnek az elköteleződés fokozatos elmélyítése érdekében. A mentori rendszer kiterjedhet az újonnan kinevezett, vagy fiatal vezető támogatására, pályakezdőkre, női vezetőkre, kisebbséghez tartozó dolgozókra, amikor egy dolgozó magasabb pozícióba lép, illetve a tehetségfejlesztésre. A belső mentorok képzése rendkívül fontos a mentori rendszer beindítását megelőzően, hogy módszertanilag képzett, hozzáértő személyek végezzék a mentori teendőket.

Mentori rendszer csomagajánlatunk tartalmazza:

 • a cég kultúrájához illeszkedő mentori rendszer teljes kidolgozását
 • a mentori rendszer protokollját
 • a rendszer hatékonyságát és mérhetőségét növelő mérőeszközöket, teszteket
 • vezetőknek szóló oktatást a mentori rendszer folyamatáról
 • a kiválasztott mentorok tréning alapú képzését

Amiben megoldást kínál Önnek a szolgáltatás:

 • fluktuáció csökkentésben
 • dolgozói lojalitásban
 • az újonnan belépő dolgozók gyors és hatékony betanításában
 • próbaidős, vagy egyéb mentorált munkavállalók teljesítményének mérhetőségében, folyamatos nyomonkövetésben
 • újonnan kinevezett vezető hatékony betanításában, támogatásában

Belső képzési rendszer kialakítása – képzők képzése

Modern felnőttképzési elv az úgynevezett tanuló szervezet kialakítása munkahelyi környezetben. Ahhoz, hogy tanuló szervezetről beszélhessünk a külső képzési helyszíneken megvalósuló képzések mellett fontos az adott szervezeten belüli tudásmegosztás, melynek célja az egymástól való tanulás. Egy szervezeten belül rengeteg tudásanyag halmozódik fel, a működésben alkalmazott eljárásrend, az adott technológia megismertetéséhez vagy egy új munkaerő betanításához szükséges és hiteles információ helyben elérhető. A siker kulcsa a tudás átadásában rejlik, melyhez szakszerű módszertannal és felkészítéssel járulunk hozzá.

Belső képzési rendszer csomagajánlatunk tartalmazza:

 • Képzési igényfelmérést
 • Éves képzési tervet
 • Belső képzési rendszer teljes kidolgozását
 • Képzési elégedettség-mérés elkészítését
 • Belső oktatók képzését
 • Rövid tájékoztató képzést a cég vezetői részére a belső képzési rendszer működéséről

Amiben megoldást kínál Önnek a szolgáltatás:

 • költséghatékonyságban
 • új dolgozók betanításában
 • új technológia betanításában
 • dolgozói kompetenciafejlesztésben (együttműködés, kommunikáció, konfliktuskezelés, problémamegoldás stb.)
 • vezetői kompetenciafejlesztésben
 • kiégés megelőzésében
 • munkaerő megtartásban
 • dolgozók folyamatos fejlesztésében, tudásmegosztásban
 • tanuló szervezet kiépítésében

Vezetői képzések

Az a vezető, aki képes figyelni beosztottjai igényeire és emellett eléri, hogy a munka is megfelelő szinten és időre kész legyen, hozzásegíti a céget a magas hatékonyság növeléséhez, a dolgozói elégedettség emeléséhez és a fluktuáció csökkentéséhez. A vezetői lét gyakran magányt, problémákat, konfliktusokat, túlterheltséget és stresszt jelent, melynek kibeszélése, egy kívülálló objektív szakértővel való megosztása fontos lehet a kiégés megelőzése, megfelelő döntések meghozatala, problémák megoldása és a kiegyensúlyozottság elérése érdekében. A szolgáltatási csomag keretében vezetői tréning (csoportos képzés) és vezetői/ business coaching (személyes hatékonyságot növelő coaching beszélgetés, ahol minden a vezetőről szól) keretében valósul meg.

Ld. bővebben vezető képzéseink c. menüpont alatt.

Mérési-értékelési rendszer kialakítása

A mérési-értékelési eljárások mind hozzásegítenek a megfelelő munkahelyi belső képzések, intézményen kívüli, úgynevezett külső képzések tervezéséhez, szervezéséhez, továbbá segítséget nyújtanak a tehetséggondozásban, a bérdifferenciálásban, illetve rávilágítanak az intézmény foglalkoztatási politikájának fejlesztendő területeire. A vizsgálat céljához illeszkedve többféle mérőeszköz típus alkalmazható (teljesítményértékelés, dolgozói elégedettség-mérés, képzési elégedettség-mérés, szakmai kompetencia-mérés).

Mérési-értékelési csomagajánlatunk tartalmazza:

 • mérési-értékelési eszközök felülvizsgálatát
 • teljesítményértékelést
 • dolgozói elégedettségmérést
 • szakmai kompetenciamérést
 • képzési elégedettség-mérést
 • vezetőknek szóló képzést a mérőeszközök használatáról

Amiben megoldást kínál Önnek a szolgáltatás:

 • a szervezet hatékonyságának mérhetőségében
 • segít rávilágítani a hiányosságokra, fejlesztendő területekre
 • képet kap a dolgozók munkával, fizetéssel, vezetéssel, környezettel, motivációval kapcsolatos elégedettségére
 • a munkavállalók teljesítményének, hozzáállásának folyamatos értékelésében, felülvizsgálatában
 • próbaidős dolgozó alkalmasságának mérésében, fejlődésében
 • a dolgozók és középvezetők munkához való hozzáállásának, és szakmai ismeretének mérésében
 • a belső képzéseken való dolgozói elégedettség mérésében
 • fejlesztési irányok kijelölésében

Emberközpontú toborzás-kiválasztás  kialakítása

A munkaerőpiaci változások miatt egyre sürgetőbbé vált a megfelelő toborzási- kiválasztási módszerek alkalmazása. Egy emberközpontú, kompetencia alapú kiválasztási stratégia segíthet a jelenlegi megfordult helyzetben, ahol a munkavállaló, ha nem érzi jól magát a munkahelyén, azonnal továbbáll. Egyre fontosabbnak látjuk a korszerű toborzási stratégiák kialakítását a hatékony munkaerő megtalálása érdekében, illetve kiválasztási módszerek, technikák, folyamatok kialakítását, melynek részét képezi egy kiválasztást segítő módszertani képzés.

Emberközpontú toborzási és kiválasztási csomagajánlatunk tartalmazza:

 • toborzási-kiválasztási stratégiák felülvizsgálatát
 • a cég profiljához és igényeihez illeszkedő korszerű toborzási módszerek kidolgozását
 • emberközpontú kiválasztási technikák bevezetését, megtanítását tréning és/vagy coaching módszerekkel

Amiben megoldást kínál Önnek a szolgáltatás:

 • a cég profiljához illeszkedő munkaerő toborzásban
 • hatékonyabb munkaerő kiválasztásában „hogy az Ön cégét válassza a jelentkező”
 • fluktuáció csökkentésben
 • közép, vagy felsőbb vezető kiválasztásban
JELENTKEZEM

Sebán Zoltán
Humán fejlesztési szakértő, Andragógus

Cím: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 19., fszt. 2.

A fejlesztés minden esetben egyedi, cégre szabott. Csomagjainkkal kapcsolatos kérdése esetén keresse humánfejlesztési szakértőnket a Kapcsolat menüpontban, vagy a lenti űrlapon keresztül.

[contact-form-7 404 "Not Found"]