07_1_Építési beruházás lebonyolító 2020-03-16T12:34:27+02:00

Építési beruházás lebonyolító

Időtartam: 6 nap (63 óra), plusz vizsga

JELENTKEZEM

Miért hasznos Önnek a képzés, mire tudja használni a tudást?

 • A beruházások fellendülésével az elkövetkező években még nagyobb szükség lesz a kivitelezési projektek gördülékeny lebonyolítására, ehhez nyújtunk naprakész, komplex ismereteket.
 • Bemutatjuk az beruházás során egymáshoz kapcsolódó területeket (jog, közbeszerzés, pénzügy.finanszírozás, tervezés, kivitelezés ) és rámutatunk a kapcsolódási pontokra, azok fontosságára. Tematikánk rendszerszemléletű, segíti a különböző szakterületek  lehatárolását,  a résztvevők munkájának, felelősségi köreinek jobb megismerését.
 • Oktatóink tapasztalt szakemberek, akik valós példákon, esettanulmányokon keresztül mutatják be a jellemző hibákat, hiányosságokat, azok kiküszöbölésére alkalmazható megoldásokat.
 • A képzés során alkalmazott egyedi oktatásmódszertanunk hatékonyan ötvözi a frontális oktatási elemeket (klasszikus előadás) a tréning módszerekkel, amelyek elősegítik a figyelem és az érdeklődés hosszú távú fenntartását, ösztönzőleg hatnak a résztvevők aktivitására.

Rólunk mondták, azaz pár gondolat résztvevő elégedettségi felméréseinkből;

 • “Hasznos, gyakorlatias tudást kaptunk. Én elviseltem volna többet is belőle ;-)”
 • “Nagyon leköti a figyelmet, hogy résztvevők vagyunk és nem csak hallgatók.”
 • “Új információkat kaptam egy beruházás teljes életciklusa alatt, új kollégákat, előadókat ismertem meg, akikkel a jövőben is konzultálhatok.”
 • “Az általános elméleti oktatás helyett sok élő, valódi gyakorlati példákon keresztüli képzést kaptam, ami jól illeszthető a mindennapi munkámba.”
 • “Sokban bővült a tudástáram, sok új ismeretre tettem szert. Jobban átlátom a munkámhoz közvetlenül és közvetlenül nem kapcsolódó témákat, jobban könnyebben hozok döntést munkám során.”
 • “A közbeszerzésekről szóló előadás sok hasznos, számomra eddig nem ismert részletet mutatott meg.”
 • Kedves fogadtatás, jó előadók, interaktív előadások.”
 • “Az oktatók szakmailag rendkívül felkészültek.”
 • “Szép igényes oktatóterem, nagyon finom, különleges ételek, maximális kiszolgálás.”
 • “Az ellátás, szervezés kiváló. Köszönöm!”
 • “Jó időbeosztás, kreatív feladatok”

A képzés célja

A cél olyan szakemberek képzése, akik infrastrukturális beruházásban a beruházó vagy a kivitelező megbízottjaként az építési beruházás megvalósításának koordinálását fogják végezni.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 5. § (1) bek. alapján az ajánlatkérő az építési beruházás megvalósítása érdekében beruházás-lebonyolítót alkalmazhat , így ezen szakemberek munkaerőpiaci potenciálja is felértékelődik.

Kinek ajánljuk?

 • akik a “régi” 191/2009-es Kormányrendelet szerint és területi kamarai vizsgák során beruházáslebonyolítói (BB) jogosultságot szereztek, de ismereteiket új alapokra helyeznék és frissítenék
 • akik a bővítenék szakmai ismereteiket, anélkül, hogy minden érintett témakörben külön-külön szakmai továbbképzéseken vennének részt
 • akik a folyamatosan változó szabályozási környezetben is naprakész információval szeretnének rendelkezni és rendszerbe foglalnák meglévő ismereteiket a hatékonyabb zökkenőmentes lebonyolításának érdekében
 Építési beruházások jogi vonatkozásai modul

 

 Beruházások pénzügyi vonatkozásai modul

 

Beruházások tervezése modul
Beruházások gyakorlati megvalósítása modul

Építési beruházások jogi vonatkozási modul

14 óra
 • Az általános jogi ismeretek célja a beruházás bonyolítói feladatkör tekintetében jelentősebb jogterületek, azaz a polgári jog, gazdasági jog, építési jog vonatkozó szabályainak, kapcsolódási pontjainak megismerése és alkalmazása.
 • A közbeszerzési jog témakör célja megismertetni a képzésen résztvevőt a közbeszerzési eljárások olyan alapvető szabályaival, amelyek alapján képes lesz megítélni azt, hogy milyen esetekben közbeszerzés köteles a megkötni kívánt szerződés. A közbeszerzés elméleti alapjainak megismerésével a legfőbb cél az, hogy a résztvevő megértse a közbeszerzési eljárások lefolytatásának miértjét, logikáját és hogy a szerzett közbeszerzési ismeretei alapján képes legyen megállapítani azt, hogy mikor kell közbeszerzési eljárást, lefolytatásának miértjét, logikáját és hogy a szerzett közbeszerzési ismeretei alapján képes legyen megállapítani azt, hogy mikor kell közbeszerzési eljárást kötelezően lefolytatni.
 • A versenyjogi témakör célja megismertetni a képzésen résztvevőt azokkal az alapvető versenyjogi szabályokkal, amelyekre közbeszerzési kötelezettség fenn nem állása esetén is figyelemmel kell lenni.

Beruházások pénzügyi vonatkozásai modul

14 óra
 • A projekt pénzügyi felépítése, az általános és a pénzügyi projektmenedzsment fogalma.
 • Pénzügyi alapfogalmak bevezetése. Az üzleti terv és pénzügyi terv bemutatása, a pénzügyi modellezés célja, folyamata, eredményei. Egyéb, előkészítési dokumentumok bemutatása, felépítése, célja, fókuszpontjai.
 • A Cash Flow felépítése, Cash Flow típusok bemutatása, a Cash Flow tervezésének lépései. A számvitel kapcsolata a pénzügyi tervezéssel.
 • Beruházási költségvetés pénzügyi szempontból. Költségtípusok, kategorizálás, ennek kihatása a Cash Flowra. Amortizáció és pótlás ütemezése, hatásai.
 • Finanszírozás. Finanszírozási szerkezet, a finanszírozási szerkezet hatása az üzleti tervre. Finanszírozási formák, ezek célja, korlátai, lehetőségei és kockázatai. A banki és pályázati folyamatok bemutatása.
 • Beruházási Cash Flow fogalma, jelentősége, a likviditás fogalma. A likviditási terv célja, felépítése.
 • A működési terv. A műszaki információk átfordítása pénzügyi információvá. Működési és finanszírozási Cash Flow felírása. Egyes költségtípusok tervezése és bevételek tervezése. A projekt Cash Flow összeállítása.
 • A projekt Cash Flow elemzése, értékelési technikák. A diszkontált Cash Flow jelentése, alternatív beruházások összehasonlítása. A megtérülés számításának módszerei.
 • A kontrolling jelentősége a projekt és üzemeltetés során. A számvitel kapcsolata a pénzügyi megvalósítással, és a kontrollinggal.Sajátos elemzési technikák a Cash Flow vonatkozásában.
 • A pályázati rendszerben alkalmazott, pénzügyi megtérülést bemutató speciális mutatószámok
 • Adott beruházási nemekhez kapcsolódó anyag- és munkadíjak nagyságrendjének a meghatározása (a munka mennyiségi és minőségi meghatározása)
 • Költségvetések, költségbecslések fajtái;
 • Járatos költségbecslés készítéshez kapcsolódó tételrend;
 • ÉKS – Építőipari költségbecslési segédlet megismerései;
 • Költségbecslések ellenőrzése, optimalizálásra való javaslattétel

Beruházások tervezése modul

15 óra
 • A beruházás megvalósításának elvi lépéseit, folyamatait bemutató ismeretek elsajátítása, egészen a projektötlettől a megvalósítás indításáig. Hangsúlyt fektetve a szükséges eljárások sorrendjén és időigényén túl, a beruházás szereplőire, azok felelősségére és hatáskörére is.
 •  Mi a projekt? Projekttípusok felvázolása, sajátosságaik. Beruházási projektek.
 • A projekt szereplői, projektmenedzsment szervezet. A belső és külső projektmenedzsment fogalma, a tulajdonosi ellenőrzés. A megbízó-ügynök problematika. Stakeholder elemzés. Szerepkörök, feladatok és hierarchia. Munkavállalók, tanácsadók és (al)vállalkozók. A projektmegvalósítók (kivitelezők). A szereplők ellenőrzése, felügyelete.
 • Konfliktushelyzetek a szereplők közt, azok kezelése, illetőleg elkerülése. A hatáskör fogalma.  Az egyes projektszakaszok szervezeti-szervezési fókuszpontjai.
 • Az egyes projektszakaszok felvázolása. Időbeli ütemezés: párhuzamosságok, függőségek. Az elkerülhető üresjáratok kiiktatása, illetőleg az externális üresjáratok kezelése és kockázatai. A tervezés módszerei és eszközei.
 • Az egyes projektszakaszok részletes bemutatása, példával való végigkövetése, a kapcsolódó feladatok bemutatása. Kockázatok és kezelésük az egyes projektszakaszokban. Az előkészítés – megvalósítás – üzemeltetés részletes kibontása
 • Az előkészítési szakasz: projektötlet, előzetes pénzügyi tervezés, engedélyezési terv készítése, engedélyezés, pénzügyi és üzleti tervezés, finanszírozás szervezés, kiviteli tervezés. Az adminisztráció és projektvezetés feladatai. Kooperáció és koordináció. Átfedések, párhuzamosságok elkerülése, kezelése, és az összhang megteremtése. Finanszírozási kérdések: az “álom” előfinanszírozása. A hatóságok és szabályozók szerepe.
 • A beruházás lebonyolításához szükséges engedélyek, eljárások meghatározása; az egyes engedélyek, eljárások (előzetes, feltáró tanulmányok) lefolytatásának várható időtartamának ismerete
 • FIDIC mérnöki tanácsadás és szerződésrendszer nemzetközi és hazai szervezeti felépítésének és alapelveinek bemutatása. Az elérhető FIDIC szerződéses rendszerek („könyvek”) alkalmazhatósága az egyes beruházás típusokra. A FIDIC Mérnök szerepe és hatásköre. A Változtatások és kiigazítások, valamint a Követelések, viták és választott bírósági eljárások szabályainak bemutatása esettanulmányokon keresztül

Beruházások gyakorlati megvalósítása modul

20 óra
 • A tényleges megvalósítás (kivitelezés) során felmerülő, magával a kivitelezéssel, valamint a kapcsolódó hatósági eljárásokkal kapcsolatos problémák hatékony megoldása.
 • Mély- és magasépítés gyakori, általános problémái:
 • A mély- és magasépítés során felmerülő gyakori problémák felismerése;
 • Az általános munkavédelmi irányelvek ismerete;
 • A mélyépítés során esetlegesen megjelenő talajvíz kockázatainak ismerete, a talajvizes környezetben alkalmazandó technológiák, anyaghasználat
 • Magasépítési épülethibák, épületkárok; ezen hibák megszüntetéséhez szükséges javaslatok, eljárások meghatározása;
 • A megvalósítás záró szakasza: használatbavételi folyamatok, műszaki átadás. Dokumentáció szerepe, elmulasztott feladatok pótlása, újabb engedélyezések. A projektmenedzsment szerepe a zárás során. Átmenet az üzemeltetésbe.
 • Beruházás irányítása, koordinálása, kommunikáció:
 • Beruházás irányításához szükséges kompetenciák megszerzése;
 • A beruházás során az egyes szakágak munkájának összehangolása, irányítása;
 • Hatékony kommunikáció megtalálása a beruházásban érintett valamennyi szereplővel: megrendelő (beruházó); szakági tervezők; kivitelezők; műszaki ellenőrök; esetlegesen a banki finanszírozást biztosító pénzintézet kijelölt szakértőjével;
 • Kockázatok és azok kezelése a beruházás során
 • Konfliktusok és azok kezelése a beruházás során
JELENTKEZEM

Ackermann Iván

Tovább az oktatóhoz

Tirpák Tamás

Tovább az oktatóhoz

Dr. Svendor Enikő

Tovább az oktatóhoz

Horváth Csaba

Tovább az oktatóhoz

Dr. Fényes Sándor

Tovább az oktatóhoz

Dr. Palotai Péter

Tovább az oktatóhoz

Baglyos Szabolcs

Tovább az oktatóhoz

Nagy Orsolya

Tovább az oktatóhoz

Torma Ferenc

Tovább az oktatóhoz

Cím: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 19., fszt. 2.

 A képzés díja 250 000 Ft +ÁFA, mely tartalmazza;

 • az oktatási anyagokat (elektronikus és papír alapú)
 • a képzési napok során a 2 kávészünetben felszolgált frissítőket és aprósüteményeket
 • a képzési napok során az ebédszünetben felszolgált frissítőket és szendvicsebédet
 • az igazoló tanúsítvány

A képzés megkezdéséhez szükséges feltételek;

 • iskolai előképzettség: felsőfokú végzettség
 • szakmai előképzettség- szakirányú felsőfokú végzettség(ek); Felsőfokú műszaki, vagy felsőfokú gazdasági, vagy felsőfokú jogi végzettség.
 • előírt gyakorlati idő: minimum 1 év szakmai tapasztalat beruházás kivitelezési, beruházás műszaki ellenőri vagy beruházás projektmenedzseri területen

Részletek

 • A képzés időpontja: előzetes egyeztetés alapján, a vizsga az utolsó képzési napon kerül megszervezésre
 • Képzés időtartama: 63 óra
 • A képzésen résztvevők száma: minimum 10 fő, maximum 15 fő.
 • Helyszín: az IDEA Képzési Központ Oktatóterme, a Corvin negyednél (1082 Budapest, Kisfaludy utca 19. Fszt.2., 2-es kapucsengő), megközelítés;
  • Tömegközlekedéssel: 4-es, 6-os villamossal a Corvin negyed megállóig vagy M3 metróval Corvin negyed megállóig, onnan gyalogosan 2 perc
  • Parkolási lehetőségek:
   • utcán, fizetős zóna hétköznap  8:00-18:00-ig (265 Ft/óra)
   • Corvin pláza mélygarázsa (az első óra ingyenes, utána minden megkezdett óra 250 Ft)- mélygarázst két útvonalon lehet megközelíteni, a Futó utca és a Vajdahunyad utca felől, melyből közvetlenül mozgólépcsővel vagy lifttel lehet feljutni a vásárlótérbe.
 • Magyar Víz és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzesz) tagjai számára a képzés díjából 5% kedvezményt biztosítunk.

Képzési szolgáltatásainkat egyedi igényeire (időtartam, tematika) szabva is kérheti . Kérdéseit az alábbi űrlapon teheti fel, vagy kereshet minket a kapcsolat menüpontban található elérhetőségeinken:

[contact-form-7 404 "Not Found"]