Alternatív oktatási módszereink

Számunkra az egyik legfontosabb helyen az oktatóink attitűdbeli és didaktikai (oktatásmódszertani) felkészítése áll. Azt valljuk, ha minden oktatónk megfelelő szakmai képesítéssel, ismerettel és gyakorlati jártassággal rendelkezik, emellett módszertanilag és kommunikációjában egyaránt képzett, akkor a hallgatóink elégedetten, hasznos tudással, valós kompetenciák birtokában tesznek sikeres vizsgát és térnek vissza hozzánk egy újabb képzésre. Ennek érdekében folyamatosan szervezünk saját oktatói gárdánknak oktatásmódszertani felkészítést tréning formában, ahol “laboratóriumi” körülmények között ismerhetik meg és próbálhatják ki a legkorszerűbb és leghatékonyabb felnőttoktatási módszereket és kommunikációs formulákat.

Mire is gondolunk itt?

A jól megszokott frontális, vagyis előadásközpontú oktatási módszerek az oktató részéről közlő és a hallgatók részéről csupán befogadó szerepet jelentenek, amelyben ismeretet, információkat szerezhetnek a résztvevők, jobb esetben talán kérdezhetnek. Természetesen meg van a maga előnye és helye a korszerű és hatékony oktatásban az előadásnak, magyarázatnak, de különösen a felnőttképzésben érdemes figyelembe venni a hallgatói igényeket, ötleteket, tapasztalatokat és beépíteni a képzésbe. Az egyes oktatási technikák alkalmazásának nem csupán a jelenlévők aktivizálása a célja, hanem egyéb készségek fejlesztése, mint például az együttműködés, kommunikáció, érvelés, konszenzuskeresés, a saját komfortzónából való kilépés erősítése, mely a fejlődés alapját képezi. Érdemes a hallgatókat megkérdezni korábbi tapasztalataikról, humorral fűszerezni az oktatást, visszatükrözni amit látunk, hallunk, vagy érzünk rajtuk, párban, vagy csoportban dolgoztatni, ötletrohamot vezetni, egyszóval gondolkodtatni a résztvevőket, hiszen fejlődni szeretnének. Ebben a helyzetben nem az oktató kap fő szerepet, hanem a hallgatókon van a hangsúly, így  megismerhetik egymás nézőpontjait, megoszthatják egymással tapasztalataikat, szóval egymástól tanulhatnak és ki is próbálhatják magukat néhány szituációban.

Brainstorming és hatékonyság. (A kép forrása: IDEA Képzési Központ Klímavédelmi stratégia előkészítő szakmai képzés)

Az andragógia, mint a felnőttképzés, felnőttoktatás tudományterülete iránt érzett elkötelezettségünk okán egyre fontosabb számunkra a minőségi oktatás biztosítása. A minőségi szolgáltatásra való törekvésünket nem csupán a felnőttképzési engedélyeztetésből adódó szigorú követelményeknek való megfelelés jelenti, hanem az andragógia, mint tudományterület szakmai követelményeihez való igazodást is, mely talán még nehezebb feladatot, de egyben kihívást jelent számunkra. Ahhoz, hogy a valós hallgatói igényekre reagáljunk, és a hasznos ismeretek elsajátításán túl a résztvevő még élményhez is jusson, a képzés megszervezésén, dokumentálásán és szakmailag jól felépített tematikán kívül egyéb szakmai elvárásoknak is meg kell felelnünk.

Bízunk benne, hogy a magas oktatási minőségre való törekvésünk és az ebbe fektetett rengeteg energia hosszú távon is meghozza gyümölcsét és egyre több elégedett hallgatót képezhetünk a jövőben is.

2018-05-25T12:21:17+02:00