06_3_Adomentesseg_tajekoztato 2018-04-09T20:30:01+02:00

Tájékoztató az engedélyezett képzések oktatói ÁFA mentességéről

Az alábbi elektronikus állásfoglalást a NAV-tól kaptuk,melyben leírják, hogy az engedélyezett képzésben oktató (egyéni vállalkozó, egyéb cég) által kiállított oktatási szolgáltatási számla is ÁFA mentes.

E-iktatószám: e-386081

Tisztelt Ügyfelünk!

Hivatalunkhoz érkezett megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa. törvény) 85. § (1) bekezdés j) pontja szerint mentes az adó alól az a szolgáltatásnyújtás, amelyet óvodai, tanári, oktatói, nevelői tevékenységet végző – ilyen minőségében – teljesít a köz- és felsőoktatás, továbbá a 85. § (2) bekezdésben meghatározott egyéb oktatás keretében.

Az Áfa. törvény 85. § (2) bekezdése alapján az egyéb oktatás körébe tartoznak:

  1. a) a felnőttképzésből az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést adó oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás;
  2. b) a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezett és szervezett, illetőleg egyéb jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás;
  3. c) az államilag, illetőleg nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló vizsgáztatás;
  4. d) a tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése, lebonyolítása.

Tekintettel arra, hogy az Áfa törvény 85. § (1) bekezdés j) pontja kifejezetten az ott felsorolt oktatások keretében teljesített szolgáltatásokat mentesíti az általános forgalmi adó (továbbiakban: Áfa.) alól, ezért mindazon adóalany által nyújtott oktatási szolgáltatás, aki ilyen oktatás során működik közre – függetlenül attól, hogy nem ő áll közvetlen jogviszonyban a hallgatóval -, Áfa. mentes.

Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha az oktató, a tanár Áfa. adóalanyként a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezett és szervezett képzéséken a hallgatókat, a résztvevőket oktatja, akkor oktatási szolgáltatása az Áfa. törvény 85. § (1) bekezdés j) pontja alapján adómentes.

Ennek megfelelően nemcsak a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedéllyel rendelkező intézmény számlázhat Áfa. mentesen a hallgató felé (amennyiben annak törvényi feltétele fennáll), hanem a beszámlázó tanár által az intézmény felé nyújtott oktatási szolgáltatás is Áfa. mentes az Áfa. törvény 85. § (1) bekezdés j) pontja alapján.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a rögzítetteken túl az Áfa. törvény 85. § (3) bekezdése alapján az oktatási szolgáltatás adómentességének további – személyi – feltételét rögzíti.

Ami azt jelenti, hogy a kérdés szerinti oktatási szolgáltatás abban az esetben adómentes, amennyiben

– annak gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyhez) köti, akkor az érintett személy – adott esetben az oktató – az engedély birtokában és annak alapján végezi e tevékenységét,

– e tevékenység képesítéshez kötött, és jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – kivételt nem tesz, akkor az érintett személy, szervezet javára tevékenykedők között legalább 1 olyan természetes személy legyen, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.

Tájékoztatjuk, hogy a válaszlevélben részletezettek szakmai véleménynek minősülnek, kötelező jogi erővel nem bírnak.

Tisztelettel:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály